Juf Emmy
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hybride rekenonderwijs Gynzy
Alles wat je nodig hebt om hybride rekenonderwijs te geven bij de opbouw 'De wereld in getallen 5'.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Op deze pagina kun je naar filmpjes kijken die te maken hebben met verzamelen en het museum.

Veel plezier!

In kern 10 ligt de nadruk op technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en taal. Het thema van kern 10 gaat over het verzamelen van knikkers, plaatjes, spelletjes, snuisterijen of foto’s van een popidool of favoriete groep. Het verhaal waarmee de kern start heet: ‘Een broekzak vol schatten’.    


Aan het einde van kern 10 kunnen de kinderen: Eenlettergrepige woorden correct en vlot lezen die eindigen op ‘uw(t)’ (zoals: ruw, duwt), op ‘eeuw’ (zoals: leeuw) en op ‘ieuw’ (zoals: nieuw). Algemene tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen (zoals: starten, stengel, slechte, kleinste, mooiste). 


Tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is (zoals: jaren, muren, bomen, lezen). 


Teksten met verwijswoorden begrijpen. Denkvragen over een tekst beantwoorden. Conclusies trekken uit de context van een gelezen tekst. 


Eenvoudige, klankzuivere mmkmm woorden correct opschrijven. 


Woorden correct opschrijven die beginnen met ‘sch’ (zoals: school).

hobby’s

sparen

de verzameling

ruilen

het museum

de tentoonstelling

(Advertentie voor leraar of ouder)
Hybride rekenonderwijs Gynzy
Alles wat je nodig hebt om hybride rekenonderwijs te geven bij de opbouw 'De wereld in getallen 5'.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Kern 10 Loop digitaal door 10 musea met Google art project
(Advertentie voor leraar of ouder)
Tools voor lezen
Hoe kies je een nieuwe leesmethode? Op 23 maart krijg je tools in handen. (gratis)
(Advertentie voor leraar of ouder)