Juf Emmy
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Op deze pagina kun je naar filmpjes kijken die te maken hebben met verzamelen en het museum.

Veel plezier!

In kern 10 ligt de nadruk op technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en taal. Het thema van kern 10 gaat over het verzamelen van knikkers, plaatjes, spelletjes, snuisterijen of foto’s van een popidool of favoriete groep. Het verhaal waarmee de kern start heet: ‘Een broekzak vol schatten’.    


Aan het einde van kern 10 kunnen de kinderen: Eenlettergrepige woorden correct en vlot lezen die eindigen op ‘uw(t)’ (zoals: ruw, duwt), op ‘eeuw’ (zoals: leeuw) en op ‘ieuw’ (zoals: nieuw). Algemene tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen (zoals: starten, stengel, slechte, kleinste, mooiste). 


Tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is (zoals: jaren, muren, bomen, lezen). 


Teksten met verwijswoorden begrijpen. Denkvragen over een tekst beantwoorden. Conclusies trekken uit de context van een gelezen tekst. 


Eenvoudige, klankzuivere mmkmm woorden correct opschrijven. 


Woorden correct opschrijven die beginnen met ‘sch’ (zoals: school).

Deze woorden worden aangeboden bij het thema verzamelen

hobby’s

sparen

de verzameling

ruilen

het museum

de tentoonstelling

Flip de Beer en het schelpenmuseum
Een museum in de klas, speelgoed sorteren
Een kijkje in het Rijksmuseum in Amsterdam
Skelet van een dino in het museum
Kern 10 Loop digitaal door 10 musea met Google art project
Klokhuis: restauratie Rijksmuseum
(Advertentie)
(Advertentie)
Veilig & Vlot woordjes kern 10 - ook voor thuis!
Woordentrainer - vlot woorden kunnen lezen (op 3 snelheden)