Juf Emmy
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hardware winterdeals
Investeer nu in goed werkende hardware en ICT met de winterdeals van de Rolf groep.
(Advertentie voor leraar of ouder)

In kern 9 ligt de nadruk op technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en taal.

 

Het thema van kern 9 is gericht op verwondering, op de vraag hoe iets eigenlijk mogelijk is, op het onderzoeken van hoe iets werkt of in elkaar zit.

 

Het verhaal waarmee de kern start gaat over Tasja en Daan die een kameralarm maken met behulp van schroeven. Zo komen ze erachter dat er in de kamer van Daan overal schroeven te vinden zijn.

 

Aan het einde van kern 9 kunnen de kinderen:

  • Eenlettergrepige woorden correct en vlot lezen met drie medeklinkers vooraan (zoals: straat) of drie medeklinkers achteraan (zoals: eerst).
  • Eenlettergrepige woorden correct en vlot lezen die eindigen op ‘aai’ (zoals: haai), op ‘ooi’ (zoals: mooi) en ‘oei’ (zoals: foei).
  • Tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen (zoals: buiten, kasten, balkon), met uitzondering van tweelettergrepige woorden met een open lettergreep.
  • Tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen met een voorvoegsel (zoals: bedoel, gezien, verhaal).
  • Korte, eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen.
  • Letterlijke vragen over een tekst beantwoorden.
  • Denkvragen over een tekst beantwoorden.
  • Conclusies trekken uit de context van een gelezen tekst.
  • Eenvoudige, klankzuivere mmkm en mkmm woorden correct opschrijven.
Proefje 1 Waarom kunnen insecten soms op het water lopen?
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hardware winterdeals
Investeer nu in goed werkende hardware en ICT met de winterdeals van de Rolf groep.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Op deze pagina kun je naar verschillende filmpjes kijken en ontdekken hoe bepaalde dingen werken.

Sommige proefjes kun je misschien thuis zelf ook proberen!

de deurkruk

de zaklamp

de zaklantaarn

de schroef

de spijker

de haak

het haakje

de hamer

de zaag

de tang

de schroevendraaier

de boormachine

de gereedschapskist

apparaten

de grafieken

de paperclips

de punaises

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Een sociale en veilige groep?
Probeer dé online methode voor sociaal-emotioneel leren 'Kwink' kosteloos uit.
(Advertentie voor leraar of ouder)